Cash end carry [keš end keri]

Význam: platba v hotovosti a odvoz zboží na náklad kupujícího

Další cizí slova

Spirocheta

spirálovitá bakterie

Reversní

vratný; rubový

Sekretolytikum

lék rozpouštějící sekrety

Taxa

daň, stanovený poplatek, sazba, dávka

Superintendent

vedoucí, dozorce, kontrolor, inspektor, komisař, náčelník; hodnost policejního důstojníka; vyšší hodnost evangelického duchovního

Ornamentalistika

nauka o ornamentálním umění; výzdoba ornamentem, ornamentika