Centaur [kentaur]

Význam: bytost řecké mytologie (napůl člověk a napůl kůň)

Další cizí slova

Monitoring

monitorování

Keč

malá dvojstěžňová plachetní jachta

Fenologie

obor zabývající se vlivem klimatu a změn počasí v jednotlivých ročních obdobích na životní projevy rostlin a živočichů

Kaligram

báseň psaná nebo upravená do obrazce, který naznačuje její obsah, ideogram, carmen figuratum

Rabat

1. sleva velkoodběrateli; 2. u uniformy široká dvouřadová klopa jiné barvy

Presidium

ústředí úřadu, orgánu, organizace; budova nebo místnosti tohoto úřadu