Cepín

Význam: horolezecká hůl opatřená kovovým zobcem

Další cizí slova

Gender mainstreaming

uplatňování hlediska pohlaví

Autofocus

zaostřovací automatika objektivu

Šíita

příslušník islámského proudu uznávajícího pouze Korán

Estavela

krasový pramen vodu střídavě pohlcující a vydávající

Artikulace

tvoření hlásek mluvidly

Protoplazma

metabolicky aktivní živá část obsahu buňky