Chalífe

Význam: v některých muslimských zemích titul panovníka, který byl současně hlavou všech muslimů, kalif

Další cizí slova

Objektiv

spojná optická soustava, základní část optických přístrojů

Erotičnost

smyslnost, vzrušivost

Kolumnární

sloupkovitý (sloupkovité krystaly)

Koakvisice

společně nabytý majetek

Adventismus

křesťanské hnutí hlásající víru v nový příchod Ježíše Krista na svět

Predikace

přisouzení; výpověď o podmětu, subjektu; jaz. skladebný vztah slovesa a částí věty, které toto sloveso řídí