Change [čejndž i šánž]

Význam: změna, směna, výměna; ch. office směnárna

Další cizí slova

Edikt

vyhláška, nařízení, vyzvání, úřední výnos

Theomorfní

zobrazený v božské podobě, představovaný jako bůh

Tachylalie

rychlé mluvení až k nesrozumitelnosti, tachyfemie

Hyperocha

suma vrácená dlužníkovi z výtěžku soudní dražby po úhradě dluhu a ostatních nákladů

Chemismus

chemická stránka dějů nebo látek

Intravilán

zastavěná část území obce