Chiasma

Význam: křížení, zkřížení

Další cizí slova

Iota

v řecké abecedě znak pro hlásku i

Detrinid

mikročástice hnědého uhlí sloužící jako pojivo při briketování

Univerzum

kosmos, vesmír, veškerenstvo

Cutisin [kutyzin]

střeva z hovězí štěpenkové klihovky

Monovalentní

jednomocný

Aspermatismus

neschopnost vytvářet, popř. vylučovat spermie; chybění spermií v ejakulátu; aspermie