Chip [čip]

Význam: neformální označení integrovaného obvodu

Další cizí slova

Pianino

klavír se svislými strunami

Nomografie

grafické vyšetřování závislosti

Dump [damp]

výpis z paměti počítače

Epitetika

nauka o nefunkčních, pouze kosmetických náhradách ztracených nebo nevyvinutých částí těla

Golet

1. židovská osada v jinonárodním prostředí; 2. vyhnanství, exil

Heling

mírně skloněná plocha v loděnici sloužící ke spouštění lodí na vodu a jejich vytahování