Chloróza

Význam: 1. lék. chudokrevnost, blednička; 2. choroba rostlin, blednička, žloutenka

Další cizí slova

Branže

1. obor, odvětví výroby, obchodu; 2. cháska, špatní lidé

Bagatelizace

zlehčování,znevažování,podceňování

Pingl

číšník

Akademismus

strohý,chladný, střízlivý ráz, způsob a forma projevu; konzervativní umělecká metoda dodržující jisté normy

Simerink

těsnicí kroužek hřídele

Médium

1. zprostředkující činitel, prostředí; 2. osoba zprostředkující spiritistickou informaci; 3. masové sdělovací prostředky tištěné i elektronické masmédium; 4. jaz. střední slovesný rod