Choreografie

Význam: kompozice tance; umělecké vedení tanečního (baletního) souboru

Další cizí slova

Vazari

v džudu poloviční bod iponu

Diktafon

přístroj pro záznam mluveného slova a jeho pozdější přepis

Centralizace

soustřeďování do jednoho organizačního ústředí

Véba

hrubší lněná nebo bavlněná tkanina v plátnové vazbě užívaná k výrobě ložního prádla

Halofobní

slanobojný, vyhýbající se slaným půdám

Tacheo-

první část složených slov mající význam, rychlost, rychlý