Chromosféra

Význam: vrstva hvězdné atmosféry nad fotosférou

Další cizí slova

Standard

měřítko, norma, kritérium, obecně uznávaný vzor

Remis

nerozhodný výsledek šachové partie, remíza

Erinóza

onemocnění ovocných stromů a révy vinné, plstnatost

Orient

východní země

Aureola

svatozář, zlatozář, gloriola, aura; met. barevný nebo bílý prstenec na obloze kolem kosmického tělesa

Foršus

finanční záloha; náskok