Chronologie

Význam: určení časového pořadí, časový sled

Další cizí slova

Funebrák

pohřební zřízenec

Kapitála

1. písmeno velké abecedy ve výšce písmen malé abecedy, kapitálka; 2. hlavice sloupu nebo pilíře obv. plasticky zdobená, kapital

Magdalénien

vyspělá kultura mladšího paleolitu

Kalokegathie

starořecký pojem harmonie tělesných a duševních hodnot

Regulativ

příkaz, předpis, směrnice; regulující činitel

Pompa

okázalost, přehnaná nádhera