Cimbuří

Význam: zubaté zakončení středověkých hradeb a hradebních věží

Další cizí slova

Figura

1. postava; 2. uměle zhotovená postava; 3. vzorec, obrazec; 4. prostředek básnického stylu spočívající v seskupování slov nebo vět, přičemž se slovní význam nemění; 5. krátký hudební útvar zdobící melodii

Play-off

závěrečná část dlouhodobých sportovních soutěží

Privátní

soukromý

Zádumčivost

ponoření se do sebe,hloubavost

Ambit

otevřená sloupová klenutá chodba na vnitřní shaně budovy, křížová chodba,ochoz

Sesilní

přisedlý