Cirkumpolární

Význam: 1. obtočnový; nikdy nezapadající pod obzor (např. hvězda); 2. ležící v oblasti zemského pólu

Další cizí slova

Demeritní

Pokleslý, pochybený, hříšný

Hardware [hárdvér]

technické vybavení počítače

Calembour [kalambúr]

slovní hříčka založená na zvukové podobnosti významově různých slov

Kartomancie

věštění, hádání z karet

Elektrometalurgie

výroba kovů, slitin nebo jejich rafinace pomocí elektrické energie

Haplo-

první část složených slov mající význam jednoduchý