Coca-cola

Význam: kokakola

Další cizí slova

Konciliarismus

hnutí v katolické církvi vycházející z myšlenky, že koncil je nejvyšší autoritou v církvi

Rek

Středověký bojovník z chudé vrstvy

Asonenace

souznění; zvuková shoda v koncových slabikách veršů

Sanktusák

opilec, ožrala, alkoholik

Centralizmus

systém řízení z jednoho organizačního ústředí

Batolit

vyvřelé těleso velkých rozměrů utuhlé v hloubce