Córdoba [kordoba]

Význam: měnová jednotka Nikaraguy

Další cizí slova

Stadion

sportovní cvičiště velkých rozměrů s hledištěm; antická délková míra

Mycelium

podhoubí

Holocén

nejmladší oddělení čtvrtohor, aluvium

Idiot

slabomyslný člověk; blbec

Ratanha

jihoamerický keř s kořeny bohatými na třísloviny

Soundback [saundbek]

doprovod, rytmická nebo doprovodná složka sóla, skladby; instrumentální doprovod vokálu