Crazy [krejzi]

Význam: bláznivý, potřeštěný, šílený

Další cizí slova

Čufty

opékané drobné šištičky nebo kuličky z mletého masa a rýže podávané v rajské omáčce

Apogalaktikum

bod na dráze hvězdy obíhající kolem středu galaxie, v němž je hvězda od středu galaxie nejvíce vzdálena

Kartel

dohoda o sdružení nebo o spolupráci mezi samostatnými podniky

Philosophia perennis [filozofia perénys]

věčná filozofie; tomismus

Chir-

první část složených slov mající význam ruka, ruční

FTP

File Transfer Protocol, protokol používaný pro přenos souborů na Internetu. Je mu vyhrazen port 21.