Cyklon

Význam: 1. odstředivý odlučovač válcového tvaru; 2. místní název pro vyvinutou tropickou cyklonu, mohutnou vichřici v Indickém oceánu

Další cizí slova

Élan vital

životní energie, vzmach

Faustbal

síťová sportovní hra, kombinace volejbalu a nohejbalu

Schilling [šilink]

rakouský šilink, měnová jednotka Rakouska

Hybernace

změna světské osoby v člena františkánského řádu hybernů - srovnej s hibernace

Haknkrajc

hákový kříž, odznak nacizmu

Pyromancie

věštění, hádání z ohně