Cyklotron

Význam: kruhový urychlovač těžkých nabitých částic

Další cizí slova

Fet

fetování

Sepulkrální

náhrobní

Oscilátor

kmitající bod, částice, systém; zdroj oscilací

Apologie

obrana, obhajoba

Jogging [džoging]

rekreační běh, běh pro zdraví, klusání; sportovní oblečení a obuv pro tuto činnost

Imaginace

fantazie, obrazotvornost, obrazivost