Decepce

Význam: zklamání; oklamání

Další cizí slova

Ubikvita

schopnost žít v různých podmínkách

Autokolimace

zpětný chod světelného paprsku optickou soustavou po původní dráze při kolmém dopadu na odrážející plochu

Slavjanofil

obdivovatel Slovanů a všeho slovanského, slavofil

Floppy disk

pružný magnetický disk, disketa

Kazualita

nahodilost

Ilusorní

neskutečný, neuskutečnitelný, marný, nemožný; pochybný, nejistý