Deexcitace

Význam: převedení vzbuzeného atomu do základního stavu

Další cizí slova

Mongolizmus

vrozená vada projevující se u člověka poruchou duševního i tělesného vývoje

Inspektorát

dozorčí úřad, policejní úřad

Hybridisace

1. křížení; 2. jaz. spojování prvků z různých jazyků v jednom slově; 3. změna složení vyvřelých hornin jejich smíšením nebo asimilací cizorodého materiálu

Urbanistický

týkající se výstavby obcí a měst

Karbaník

náruživý hráč karet

Pagina

stránka; číslovaná stránka