Defenzivní

Význam: obranný, obranářský, omezený na obranu

Další cizí slova

Korase

obrušování a rozrušování hornin pevnými částicemi, abraze

Disipace

rozptýlení, nevratná přeměna např. části celkové energie v jiné druhy energie, zejm. teplo

Tabelátor

zařízení u psacích strojů nebo počítačů umožňující řazení údajů do tabulek nebo seznamů; klávesa ovládající toto zařízení

Diakonie

služba lásky a pomoc ve všech oblastech lidské nouze, nedílná součást křesťanského poslání; služby bližním v nouzi

Naturščik

neherec účinkující ve filmu

Belzebub

ďábel; zamračený, nevlídný člověk