Dehydrace

Význam: vysychání, odvodnění; ztráta kapalin z orgánů; odstranění vody z látky např. zahřátím, vymrazením, odštěpením molekuly vody ze sloučeniny

Další cizí slova

Sulfan

sirovodík

Mambo

latinskoamerický společenský tanec

Amygdala

(z řečtiny: "amygdale" mandle) jedno z mozkových jader funkčně se řadící k limbickému systému. Má vztah k hypothalamu a k čichové oblasti mozku, podílí se na cítění, náladě, paměti apod.

Preservativ

mužský gumový ochranný a antikoncepční prostředek, kondom

Dadaismus

avantgardní umělecký směr od roku 1916 do poloviny 20. let 20. století, dada

Akutrauma

poškození sluchového ústrojí hlukem