Deizmus

Význam: názor připouštějící existenci Boha, který svět pouze stvořil, ale dále do něj nezasahuje

Další cizí slova

Artéský

podzemní voda s napjatou hladinou, při navrtání vystupující pod tlakem k povrchu

Guilder

surinamský gulden, měnová jednotka Surinamu

Posesivní

přivlastňovací; vyjadřující příslušnost

Osmometrie

měření osmotického tlaku k stanovení poměrné molekulové hmotnosti rozpuštěných látek

Desinficiens

prostředky užívané k umrtvení mikrobů ve vzduchu a na povrchu předmětů