Deizmus

Význam: názor připouštějící existenci Boha, který svět pouze stvořil, ale dále do něj nezasahuje

Další cizí slova

Eminence

titul kardinála římskokatolické církve

Technokrat

zastánce, stoupenec technických, organizačních a administrativních řešení problémů

Terra incognita [tera inkognyta]

neznámá, neprozkoumaná věc; neznámý obor, terra ignota

Ceremonie

okolky, ciráty

Fibrosa

zmnožení, zhuštění vaziva ve tkáni

Sanseviéra

tchynin jazyk, bylina s mečovitými, až 1 metr dlouhými listy, často pěstovaná v bytech