Dekorativismus

Význam: umělecký, zejm. výtvarný směr upřednostňující ozdobnost

Další cizí slova

Tricium

tritium

Poker

karetní hra

Invariance

neměnnost, stálost jevů nebo veličin vůči změnám

Individualizmus

zdůrazňování jedince, jeho významu, zájmů

Otorinolaryngologie

obor zabývající se prevencí, diagnostikou a léčením ušních, nosních a krčních chorob

Austenitisace

ohřev oceli nad kritické teploty s výdrží, aby ocel nabyla stabilního stavu