Delegát

Význam: zmocněný nebo zvolený zástupce, člen delegace

Další cizí slova

Paruka

1. umělá náhrada vlasů; 2. zrůdný útvar paroží jelena nebo srnce

Aeolus

řecký bůh větru; stroj na ochlazování a čištění vzduchu

Justace

uvedení přístroje do správného stavu

Eleaté

řecká filozofická škola založená na učení o jediném neměnném bytí

Kvalitní

hodnotný, jakostní

Exarace

brázdění, ledovcová eroze vmrzlou morénou