Delicato [delikáto]

Význam: volně

Další cizí slova

Protest song

protestní píseň, angažovaná píseň protestující proti nespravedlnosti a bezpráví

Deratizace

hubení hlodavců v uzavřených objektech

Redislokace

znovurozmístění, přemístění

Bazicita

zásaditost

Farizeus

1. stoupenec starožidovské náboženské sekty; 2. licoměrník, pokrytec, člověk dvojí tváře

Vitaminisace

obohacování potravin vitaminy, vitaminace