Delta

Význam: 1. v řecké abecedě znak pro hlásku d; 2. typ říčního ústí rozvětveného do více ramen

Další cizí slova

Liberalista

přívrženec ideologie liberalizmu

Vádemékum

příručka, průvodce, rukověť

Humr

velký mořský korýš s klepety, lovený pro chutné maso, homar

Frikce

tření; hloubková masáž; třenice

Reemigrace

návrat emigrantů do vlasti

Hydrodynamika

nauka o pohybu kapalin