Demarkace

Význam: vytyčení hranic, rozhraničení

Další cizí slova

Modality práva

1.přikázáno, 2.zakázáno, 3. dovoleno (výslovně, mlčky - právem neupraveno)

Epanastrofa

opakování stejných slov, kterými verš končí, na začátku následujícího verše

Nitroderivát

derivát vzniklý nitrací dané látky

Orogén

pásmo zemské kůry intenzivně deformované horotvornými pohyby v pásemná pohoří

Makeup [mejkap]

kosmetická úprava obličeje; řídký krycí barevný krém, který lze na obličeji lehce rozetřít

Sfygmometr

přístroj na měření krevního tlaku, sfygmomanometr, tonometr