Depka

Význam: deprese

Další cizí slova

Degrese

klesání, pokles

Májá

v indickém myšlení představa světa jako neskutečného

Validita

platnost

Dizertační

vztahující se k dizertaci

Pektorální

hrudní, prsní

Arse

lehká, nepřízvučná slabika veršové stopy