Digitalizace

Význam: převod analogového signálu na digitální

Další cizí slova

Stacionární

neměnící se s časem; nepohyblivý, stálý, ustálený

Reproduktor

zařízení na přeměnu elektrických signálů na akustické, amplion

Ad manus medici

do rukou lékaře

Bazi-

první část složených slov mající význam 1. spodní, základový, bazální; 2. zásaditý, bazický, alkalický; 3. týkající se bazických hornin

Homosféra

část atmosféry Země, v níž se složení vzduchu málo mění s výškou

Heterocyklický

související s organickými cyklickými sloučeninami, obsahujícími v uzavřeném řetězci kromě uhlíkových atomů i jiné atomy, např. dusík, kyslík