Diplopie

Význam: dvojité vidění, ambiopie

Další cizí slova

Inverze

zvrat, obrat, přemístění, převrácení; teplotní i. stav atmosféry, při němž teplota vzduchu v určité vrstvě stoupá

Syntezátor

elektronický hudební generátor, nástroj

Kreol

původně potomek evropských přistěhovalců v Jižní a Střední Americe, v karibské oblasti a Brazílii i potomek černošských otroků; označení získalo hanlivý význam

Bionika

obor využívající znalost stavby a funkce živých organizmů k řešení technických problémů

Terra habitabilis

obydlená země, ekumena

Biom

společenství rostlin a živočichů určité rozsáhlé geografické oblasti spolu s prostředím a makroklimatem