Disaptibilita

Význam: omezení; ztráta části těla, či orgánu (pojem ze speciální pedagogiky)

Další cizí slova

Ave

1. buď zdráv, buď vítán; 2. klekání

Anakusie

nedostatek sluchu,hluchota

Propulse

bezděčný, překotný pohyb dopředu; vyvozování tahu potřebného k překonání odporů, např. při pohybu letadla, lodi

Profesionalita

odbornost

Gróf

hrabě, šlechtic; člověk panských způsobů

Erosenka

společnice, masérka obsluhující v erotických a masážních salonech