Diskreditace

Význam: podrytí, ztráta důvěry; snížení něčí důvěryhodnosti, autority

Další cizí slova

Deferent

hlavní kruhová dráha v geocentrické soustavě, po které se pohybuje střed epicyklu

Polarisace

proces vzniku protikladnosti, polarity

Revizor

osoba pověřená konáním revize

Viceprezident

zástupce prezidenta

Alkohol

1. některý z hydroxyderivátů alifatických a dalších nearomatických uhlovodíků; 2. obecný název pro etanol; 3. opojný nápoj, lihovina

Hyponatrémie

Ak straty sodíka prevažujú nad stratami vody, koncentrácia Na v ECT sa znižuje, vzniká hyponatrémia Pozn. ECT - extracelulárna tekutina = okolo bunky.ICT=v bunke