Dispensarisace

Význam: včasné aktivní vyhledávání a. léčení osob potřebujících soustavnou preventivní nebo léčebnou péči

Další cizí slova

Metamorfní

související s proměnou 1. rostlin a živočichů během jejich vývoje; 2. fyzikálních nebo chemických vlastností hornin v hloubce zemské kůry

Knokautovat

udeřit knokautem, srazit k zemi; bleskově porazit

Trackball [trekból]

kulový ovladač, zejm. u přenosných počítačů

Fantastický

vymyšlený, vysněný, neskutečný; obrovský, přemrštěný; nádherný,překrásný

Skandalisovat

veřejně ostouzet; pohoršovat

Frigorimetr

přístroj k zjištění chladicího účinku okolního prostředí