Distanc

Význam: 1. vzdálenost, odstup; 2. dočasné vyloučení ze soutěže

Další cizí slova

Psychotik

duševně labilní člověk, člověk se sklonem k přehnaným reakcím, k duševní úchylce

Hobby

koníček, záliba

Dendrochronologie

zabývá se zkoumáním letokruhů - určování stáří objektu pomocí stáří stromů, vychází se z odlišností letokruhů

Interglaciál

období mezi dvěma chladnými obdobími (glaciály) v pleistocénu

Participovat

podílet se, mít účast

Trajekt

plavidlo na přepravu automobilů a železničních souprav