Doloroso [dolorózo]

Význam: hud. bolestně

Další cizí slova

Toka

ručně tvarovaný dámský klobouk bez krempy; úzký baret; pery zdobená čapka

Prolegomena

úvodní stať; spis uvádějící do základní problematiky určitého vědního oboru

Shampon [šampón] shampoo [šempú]

jemný tekutý mycí prostředek

Markytán

civilní osoba prodávající v žoldnéřských armádách obv. potraviny

Cinemaskop

systém širokoúhlého panoramatického promítání filmu

Saprobie

soustava třídění vod v přírodě podle osídlení živými organizmy v závislosti na kvalitě vody a stupni znečištění