Dominanta

Význam: 1. převládající, řídící složka; 2. výrazný architektonický prvek, stavba; 3. pátý tón diatonické stupnice

Další cizí slova

Brokolice

košťálová zelenina podobná květáku, prokolice

Identita

totožnost, úplná shodnost; sebeuvědomění člověka

Veksl

změna, střídání, směna (peněz); šmelina

Pakatel

malá suma peněz, drobnost, nepatrná věc; bagatel

Erozeerose

rozrušování, narušování, výmol, mechanické opotřebení

Ektofyt

rostlinný cizopasník žijící na povrchu těla