Donjon [donžon]

Význam: samostatně stojící obytná obranná věž hradu, poslední útočiště posádky

Další cizí slova

Protozoologie

nauka o prvocích

Hermetická poezie

Snad poezie vycházející z hermetické filosofie, viz http://www.fysis.cz/hnauky/hfil.htm, http://www.fysis.cz/hnauky/hnauky.htm. Jako „hermetické nauky" jsou v tradici renesančního hermetismu označovány nejčastěji „hermetická filosofie", „alchymie", „astro

Alma mater

matka živitelka; obrazné označení vysoké školy, zejm. univerzity

Rafináda

bílý konzumní cukr

Jachting

sportovní disciplína na oplachtěných lodích, plachtění

Hold

1. okázalý projev pocty nebo úcty; 2. výkupné, vynucený poplatek ve válce