Dozimetr

Význam: zařízení k měření dávek ionizujícího záření

Další cizí slova

Intermediální

zprostředkující; tvořící mezičlánek, propojení

Relativum

zájmeno vztažné

Duální

dvojkový, binární

Maštal

konírna, stáj

Autopilot

zařízení řídící letadlo automaticky podle zadaných pokynů

Xylen

meziprodukt výroby barviv, výbušnin