Ekofond

Význam: ekologický fond, finanční prostředky na ochranu a zlepšování životního prostředí

Další cizí slova

Sinologie

obor zabývající se jazykem, historií a kulturou Číňanů

Kuvert

1. poplatek za stolování zahrnutý do ceny jídla; 2. menu sestavené předem a za pevnou cenu

Fotoplán

obraz polohopisu terénu vzniklý překreslením leteckých snímků

Etan

nasycený uhlovodík, bez barvý hořlavý plyn

Masturbace

pohlavní sebeukájení, onanie,ipsace

Gravimetr

přístroj k měření tíhového zrychlení