Ekran

Význam: 1. promítací plocha; 2. geol. nepropustná vrstva, clona

Další cizí slova

Stenický

silný, svěží, odolný, robustní

Thanatoterapie

léčba cílená k přijetí skutečnosti smrti

Apokryf

nepůvodní, podvržený spis; literární útvar používající známý motiv k alegorickému anebo parodickému srovnání s výkladem autora

Klino-

první část složených slov mající význam sklon, nakloněný

Biohelmint

cizopasný červ, jehož vývoj probíhá se střídáním hostitelů

Kyrilice

slovanské písmo vytvořené koncem 9. století