Elastooptika

Význam: nauka o změnách optických vlastností látek působených mechanickým napětím

Další cizí slova

Tricium

tritium

Rusismus

jazykový prostředek přejatý do jiného jazyka z ruštiny nebo podle ruštiny v něm vytvořený,

Biotický

vitální, vztahující se k životu

Azoospermie

Azoospermie je absence spermatozoí ve spermatu. Může nastat jako primární selhání varlat, zablokování vývodných kanálků nebo předchozí podvaz chámovodů. Kompletní azoospermie znamená neplodnost.

Singspiel [singšpíl]

druh komedie se zpívanými vložkami

Opce

1.výkon opčního práva, výběru, volby něčeho 2.prodloužení určité smlouvy 3. možnost volby nebo výběru