Elektroencefalografie

Význam: lékařská neurologická vyšetřovací metoda zachycující mozkové elektrické potenciály a jejich proměny, zkratka EEG

Další cizí slova

Exstirpace

vykořenění, chirurgické vynětí celistvých útvarů

Aliance

1. spolek, spojenectví, spojenecká smlouva; 2. příležitostné a dočasné sdružování různých druhů živočichů

Curry [kari]

jemně mletá orientální směs různých druhů koření

Derviš

islámský žebravý mnich; asketa

Ekdemomanie

chorobná touha po cestování

Austro-

první část složených slov mající význam 1. jih, jižní; 2. Austrálie, australský; 3. Rakousko, rakouský