Eliminovat

Význam: vyloučit, postupně vyřazovat

Další cizí slova

Cash flow

příliv peněz, tok peněz

Aglomerát

spečenec; hornina tvořená úlomky sopečných vyvrženin a tufem

Archetyp

pravzor, původní typ; výchovou i kulturou předávaný a přejímaný vzor

Kópia

kopie - slovensky

Exokrinní

týkající se žláz se samostatným vývodem na povrch těla nebo do některého orgánu

Inspicient

pomocník divadelního režiséra pověřený dohledem na průběh představení