Entertainer [entrtejnr]

Význam: bavič, diskžokej

Další cizí slova

Senilní

sešlý věkem, stařecký, vetchý

Saprofilie

vlastnost organizmů spočívající v tom, že se vyživují hnijícími látkami

Zero

nula

Fulminantní

bleskový, velmi rychlý; oslňující, skvělý

Coleus [koleus]

africká kopřiva, pokojová rostlina s pestrými listy

Sinnfeinizmus

protibritské nacionalistické hnutí za irskou nezávislost od počátku 19. století