Epitel

Význam: výstelka

Další cizí slova

Dalba

pilota k vyvazování plavidel nebo k navigaci

Impedance

komplexní veličina charakterizující obvod střídavého elektrického proudu, popř. mechanický kmitavý obvod

Venaktázie

chorobné rozšíření žíly

Hypokoristika

zdomácnělé obměny jmen vlastních a příbuzných (npř. brácha, taťka, Jaňulka)

Parita

stejný pocit, rovnost; rovnovážný, stejný stav rozhodujících faktorů

Extrakt

výtažek, výluh