Epizace

Význam: dodávání epického rázu

Další cizí slova

Fotoreprodukce

fotografická reprodukce, fotografické procesy ke zhotovování kopírovacích podkladů z reprodukčních předloh

Chinook [činuk]

1. teplý, suchý vítr typu fénu na východních svazích Skalnatých hor; 2. vlhký vítr vanoucí z Tichého oceánu na západním pobřeží Severní Ameriky

Politický kapitál

nashromážděná důvěra a popularita politického subjektu

Teleangiektázie

trvalé rozšíření kapilár viditelných na kůži v podobě červených nitek

Banderovec

příslušník tzv. Ukrajinské povstalecké armády po druhé světové válce

Klast

úlomek, zrno