Erotogenní

Význam: způsobující erotickou libost, vzrušení a obv. též sexuální aktivitu

Další cizí slova

Yohimbin

johimbin

Ektoderm

zevní zárodečný fist živočišného embrya, ektoblast, exoderm

Alpinismus

forma vysokohorské turistiky, horolezectví

Henry

jednotka pro magnetickou vodivost, vlastní a vzájemnou indukčnost

Reprivatisace

restituce, privatizace původně soukromého majetku

Dto

rovněž, právě tak totéž, zkratka slova detto