Esperanto

Význam: umělý mezinárodní jazyk

Další cizí slova

Histologie

nauka o tkáních

Pirožka

pečená taštička s masovou, zeleninovou či sladkou náplní

Karbovanec

měnová jednotka Ukrajiny

Komplikace

složitost; zápletka; nesnáz; přidružení další nesnáze, obtíže, nemoci

Pyknik

typ člověka zavalité postavy se silným sklonem k tloustnutí

Kultivar

vyšlechtěná odrůda užitkové rostliny