Éterický

Význam: 1. prchavý; 2. nadzemský, vzdušný; 3. útlý, jemný

Další cizí slova

Benzin

kapalná směs uhlovodíků používaná jako palivo, pohonná směs

Biflování

mechanické učení se nazpaměť

Determinant

pojem lineární algebry,číslo, které je jistým způsobem přiřazeno čtvercové matici

Indigesce

porucha trávení

Petit

1. přesně formulovaná žalobní žádost; 2. písmo o velikosti 8 bodů

Kredit

1. úvěr; plusový zůstatek na účtě; pravá strana účtu; 2. důvěra, vážnost, vliv, postavení; 3. hodnota, význam vysokoškolské zkoušky, zápočtu